Ambulancia liečebnej pedagogiky

PeadDr. Monika Stupková, PhD.

priestory-ambulancie

Ambulancia je zriadená pre: