Ambulancia liečebnej pedagogiky

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Cenník

Služba Trvanie Cena
Úvodné stretnutie s dieťaťom a rodičom
(anamnestický rozhovor, zahájenie liečebnopedagogickej diagnostiky, dohoda o spolupráci, náčrt terapeutického plánu)
90min. 60€
Liečebnopedagogické stretnutie s dieťaťom
(terapia hrou, psychomotorická terapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, bazálna stimulácia, podpora vývinu)
50min. 40€
Logoterapeutický rozhovor 50min. 50€
Konzultácia s rodičom 50min. 40€
Konzultácia s rodičom 90min. 60€
Písomná správa pre externú inštitúciu 30€