Ambulancia liečebnej pedagogiky

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Cenník

Služba Trvanie Cena
Úvodné stretnutie s dieťaťom a rodičom
(anamnestický rozhovor, zahájenie liečebnopedagogickej diagnostiky, dohoda o spolupráci, náčrt terapeutického plánu)
90min. 35€
Terapeutické stretnutie s dieťaťom
(terapia hrou, psychomotorická terapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, bazálna stimulácia, podpora vývinu)
50min. 30€
Poradenské stretnutie s rodičom 50min. 30€
Terapeutické, poradenské stretnutie po 18.00 hodine 50min. 40€
Terapeutické stretnutie v domácom prostredí (Bratislava) 50min. 40€
Písomná správa pre externú inštitúciu 15€