Ambulancia liečebnej pedagogiky

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

priestory-ambulancie

Ambulancia je zriadená pre: